Monthly Archives: Marzec 2018

Pompa ciepła jako współczesny sposób ogrzewania

Pompa ciepła to idealne rozwiązanie dla zagospodarowania na wydatkach ogrzewania a także w misji życia w jedności z proekologicznym produkowaniem ciepła, albowiem autopompy ciepła wykorzystują przywracaną siłę składowaną w ziemi, promieniowaniu słonecznym, wodach gruntowych czy powietrzu. Dzięki temu, w każdym wypadku występuje zminimalizowanie spożytkowania paliw kopalnych, zaoszczędzenie istotnych zasobów i zminimalizowanie szkodliwych dla klimatu emisji CO2.