Monthly Archives: Czerwiec 2017

W jaki sposób zorganizować plac do budowy?

Zgodnie z uzgodnieniami kodeksu budowlanego rozpoczęcie konstrukcji następuje z momentem deklaracji czynności przygotowawczych na terenie budowy, do których zaliczamy między innymi parametry geodezyjne budynków w przestrzeni, wykonanie wyliczeń terenu, zorganizowanie przyłączy do energetyki na potrzeby budowy, zorganizowanie ziemi pod montaż włącznie z montażem obiektów chwilowych.